בלוג תמונות

היה היה - יומן בידוד 12.3.2020 - 27.3.2020

מבעד לסורגים -תמונת היום

בננו האהוב, שיר, הביא לנו משלוח מנות מאוחר מהורי חברתו. לא נכנס הביתה. הוא עובד בבית חולים עם חולי סרטן, אז שמרנו על מרחק ניכר. הוא בחוץ אנחנו בפנים.

קמתי בחצות היום

כיוון שאין אף מסגרת מחייבת, וכיוון שאתמול נקיתי את הבית, כמעט ליקקתי אותו בלשוני, אני מרשה לעצמי לחזור לחיי הלילה שלי, כלומר שינה ביום וערות בלילה. שקט הלילה מאוד בגבעתיים. פנסי הרחוב דולקים להם, הגשם ירד ובשלב מסוים פסק. אף חתול לא ילל ומאף דירה בבנינים ביבנו לא נשמע קול תינוק, או קולו של כלב מפוחד.

יש לי משימה למחר, להכין מספר עבודות עבור תלמידים במהלך שלושת השבועות עד חופשת הפסח. אין לי מושג קלוש איך להפעיל את המערך המקוון/המתוקשב שמעמיד חברת האינטרנט שביה"ס נמצא אתה בהסכם, ושחררתי שוועתי בפורום המורים לספרות. אולי יציעו לי משהו. עד אז, הדרך הרגילה והכי בנאלית -הכנת משימות, כמו דפי מבחן, וקבלת המשימות מוכנות על ידי התלמידים בדוא"ל חוזר.

כך או אחרת, לא נראה לי שתהיה היענות רבה, אפילו כתבתי שהעבודות מצוייננות.